Hjärnsläppet drivs av Mikael Grön. Varje vecka har han nya gäster (eller?) och nya ämnen. Även om det inte framgår i avsnitten så uppmuntrar Mikael gästerna att vara spekulativa, tänka i det hypotetiska och sikta på det komiska.

Hjärnsläppet är inte tänkt att vara en informationskälla. Hjärnsläppet och Mikael tar inte ansvar för de saker de enskilda gästerna säger under inspelningen.