Vi diskuterar hur man uttrycker empati och kommer efter en stund osökt in på tiggeri – som man gör.

Play