Hjärnsläppet drivs av Mikael Grön och hans kompanjoner.

Hjärnsläppet är inte tänkt att vara en informationskälla. Hjärnsläppet, Mikael och övriga värdar tar inte ansvar för de saker de enskilda gästerna säger under inspelningen.